För roliga och trygga skidupplevelser

Tärnaby Alpint är medlem i SLAO, Svenska liftanläggningars organisation, som samverkar för roliga och trygga skidupplevelser vid  lift- och utförsåkning. I SLAOs lilla gula hittar du allmänna bestämmelser, åk- och liftregler, tips med mera.

Ladda ner SLAO:s lilla gula

|

I Tärnaby gäller utförsåkarens trafikregler

1. Var uppmärksam – visa hänsyn Uppträd så att du inte riskerar att skada någon annan.

2. Anpassa farten … och åksätt till terräng, utrustning, väderlek och din egen åkskicklighet.

3. Välj rätt åkriktning! Du som kommer uppifrån måste hålla undan för åkare som är framför dig.

4. Kör om med marginal! Håll så stort avstånd att omkörd åkare har tillräckligt utrymme.

5. Starta försiktigt! Kontrollera – uppåt och nedåt, att backen är fri innan du startar åkningen.

6. Stanna bara där du syns! Måste du stanna – gör det där du syns väl och där andra kan köra om dig. Kör du omkull – lämna nedfarten fri snarast.

7. Klättra upp vid sidan av nedfarten – särskilt vid dålig sikt.

8. Respektera skyltar! Regler och anvisningar i backen är till för din och andras trivsel. Följ dem!

9. Hjälp till! Du måste hjälpa till vid olycksfall.

10. Uppge namn och adress! Är du inblandad i en olycka måste du uppge namn och adress.

Den som bryter mot dessa regler kan ställas till  svars.

Friluftsfrämjandet, Svenska Skidförbundet, Svenska Skidlärarföreningen, Svenska Liftanläggningars Organisation.

För dig som vill läsa mer, besök gärna SLAOs hemsida.